NEW TACK
welcome, welcome, welcome, welcome
سلام
برای استفاده بهینه ترازانجمن نیوتک وتک ترین انجمن ثبت نام کنید. 
HomeSearchRegisterLog in
Log in
Username:
Password:
Log in automatically: 
:: I forgot my password
Top posters
اهورا
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_lcapﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ I_voting_barﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_rcap 
mobina
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_lcapﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ I_voting_barﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_rcap 
Mr tanhaye
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_lcapﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ I_voting_barﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_rcap 
Mbmfarhad
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_lcapﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ I_voting_barﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_rcap 
babremaloos
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_lcapﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ I_voting_barﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_rcap 
MR:MORTAZA
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_lcapﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ I_voting_barﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_rcap 
Mojavad
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_lcapﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ I_voting_barﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_rcap 
Nick poor
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_lcapﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ I_voting_barﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_rcap 
mohammad_8998
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_lcapﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ I_voting_barﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_rcap 
tabtalkh
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_lcapﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ I_voting_barﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Vote_rcap 
Social bookmarking
Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of NEW TACK on your social bookmarking website
Latest topics
» hack wifi.......
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ EmptyTue Aug 23, 2016 10:37 am by Nick poor

» طرح عیدانه همراه اول واسه نوروز95
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ EmptyThu Mar 17, 2016 8:58 pm by اهورا

» برنامه سیگنال و...
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ EmptyThu Mar 17, 2016 8:40 pm by اهورا

» اس ام اس بمبر
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ EmptyThu Mar 17, 2016 8:20 pm by اهورا

»  دانلود از آپلود سنتر ها با لینک مستقیم و با سرعت بالا
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ EmptyThu Mar 17, 2016 3:39 am by اهورا

» برنامه talkبرای ساخت شماره مجازی
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ EmptyWed Mar 16, 2016 5:26 am by اهورا

» اکانت یورفریدوم
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ EmptyTue Mar 15, 2016 12:01 pm by اهورا

» uc 10.9.0 apk
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ EmptyTue Mar 15, 2016 5:53 am by اهورا

» پوزش ومعذرت خواهی
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ EmptyTue Mar 15, 2016 5:44 am by اهورا

Who is online?
In total there are 27 users online :: 0 Registered, 0 Hidden and 27 Guests

None

Most users ever online was 266 on Sun Mar 13, 2016 6:47 pm
Most active topics
ﻫﺎﺳﺖ ﭘﺮﻭﮐﺴﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﻮﺳﯽ
بازم يه روش ديگربراي اينترنت رايگان 3جي ايرانسل هم برايوسي وهم اپرا
پست طلایی:یوسی هندلردانلوددارایرانسل اندروید
روش جدیدنت فری
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﮑﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻭﺍ
فری نت یوسی ایرانسل دانلوددارآپدیت شد
نت فری ایرانسل واسه جاوا&سیمبیان (جدید)
o-next جاوا
فری نت ایرانسل با oupeng by ahura7.8.1 .apk
اوپرا8هندلردانلودنامحدوددانلودفایل جار
Most Viewed Topics
new proxy(newtack)
ﻫﺎﺳﺖ ﭘﺮﻭﮐﺴﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﻮﺳﯽ
ﺍﭘﺮﺍﻣﯿﻨﯽ 8 ﺟﺎﻭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﻭﺭ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﭘﻮﻟﯽ
روش جدیدنت فری
آموزش روت کردن گوشی های اندرویدی نوکیا Nokia X & X+ & XL
بازم يه روش ديگربراي اينترنت رايگان 3جي ايرانسل هم برايوسي وهم اپرا
اینترنت رایگان با پراکسی میترون+ باز کردن تمام سایت ها + فول اسپید
new server opera mini
پست طلایی:یوسی هندلردانلوددارایرانسل اندروید
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﻔﻮﻥ ﻭﺭﮊﻥ 67 ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﻭ ﺍﻧﺪﺭﻭﺋﯿﺪ
Statistics
We have 377 registered users
The newest registered user is SAEED_Starv

Our users have posted a total of 3703 messages in 1153 subjects

Share
 

 ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ

Go down 
AuthorMessage
اهورا
Admin
Admin
اهورا

اپراتور : رایتل.ایرانول.همراه آخر
تعدادپست : 1538
سن : 27
شهر : کرمانشاه

ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Empty
PostSubject: ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ   ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ EmptyFri Feb 28, 2014 8:45 pm

ﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ، ﮐﺘﺎﺏ
ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻭ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻭﻟﯽ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ
ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺵ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﯾﻖ ﻭ ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺪﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯼ
ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﻄﻮﺭ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺭﺍ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮﻝ،
ﮐﻼﺱ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻨﺪ.
.1 ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ Duolingoﺍﯾﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻋﻮﺗﯽ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺯﺑﺎﻥ
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯ
ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ،
ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ، ﻭ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺮﺍﻣﺮ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ
ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ:
ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ ﺍﯾﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ
ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭﺱ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻠﻮﭼﺎﺭﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ
ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺎﺱ، ﺩﺭﺱ ﻫﺎﯼ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ: ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺩﺭﺱ
ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ۶ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﯾﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﺑﻨﺪﯼ ﺩﺭ
ﺩﺭﺱ ﻫﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ
“ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ”ﯼ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﮔﺮﺍﻣﺮﯼ ﻗﻮﯼ ﻭ ﻣﻮﺟﺰﯼ ﻣﯽ
ﺩﻫﺪ. ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻣﺮﯼ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﺩﺭﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭ
ﺻﺮﻑ ﻓﻌﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
.2 ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ Livemochaﺩﺭﺱ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ،
ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ
ﺩﺭﺱ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺘﺪ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ “ﮐﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻠﯽ” ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺩﺭﺱ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ
ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ
ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻕ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺍﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺯﺑﺎﻥ
ﺁﻣﻮﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ.ﻧﻘﺎﻁ
ﻗﻮﺕ: ﺩﺭﺱ ﻫﺎ ﺩﺭ ۳۵ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪﺭﯾﺲ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ
ﻧﯿﺴﺖ، ﻭﻟﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺑﻪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭﯾﮋﻩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ
ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﺍﻧﺸﺎﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﻧﻈﺮ
ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻠﯿﭗ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ: ﺍﯾﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﺳﺮﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻡ ﺷﻮﺩ،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺷﻤﺎ ﺯﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ
ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﯾﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖLivemocha . ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﯾﺎ
ﺭﺯﺭﻭ ﮐﻼﺱ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﺭﺱ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﺍﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎﯼ ﭼﺖ ﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.۳
.3 ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ Busuuﺩﺭﺱ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻭ ﺟﻤﻼﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺩﯾﺎﻟﻮﮒ ﻫﺎ، ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﯼ ﻭ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻔﺘﺎﺭﯼ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ: ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻭ ﻣﺘﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ، ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﮔﻮﺵ
ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﺰﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ Busuu ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
ﺁﻣﻮﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ
ﻣﺮﻭﺭ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ: ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﯼ
ﮔﺮﺍﻣﺮ ﻣﺤﻮﺭ، ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻭ ﻓﺎﯾﻞ
ﻫﺎﯼ PDF ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎﭖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭﯾﮋﻩ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺍﯾﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮﺍﯼ
ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺱ ﻫﺎﯼ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺕ ﻭ ﺩﯾﺎﻟﻮﮒ
ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻏﺮﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ
ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺭﻭﯼ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻠﻔﻆ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺘﺪﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
mangolanguages.com
***.co.uk/languages
babbel.com
memrise.com
learnalanguage.com
fsi language courses.org
ﻫﻤﻪ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
Back to top Go down
http://newtack.nstars.org
u.s.a
رتبه کاربر
رتبه کاربر
avatar

تعدادپست : 37

ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ Empty
PostSubject: Re: ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ   ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ EmptyThu Mar 13, 2014 10:34 am

مرسی
Back to top Go down
 
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
NEW TACK :: team :: بخش آموزش انجمن-
Jump to: